Več informacij

Delo v Skupini

Trg dela se nenehno spreminja. Vsak si želi najti najboljše okolje za delo. Takšno, kjer bo njegovo mnenje cenjeno in upoštevano. V UniCredit vlagamo v vaš talent.

Zagotavljamo prijazno in podpirajoče delovno okolje ter upoštevamo vaše osebne vrednote, ki so gonilo sprememb. Cenimo ravnovesje med službenim in zasebnim življenjem.

Vsak zaposleni v UniCredit pri izpolnjevanju ciljev sledi svoji strasti: tako znotraj kot izven pisarne.

Tudi ti lahko postaneš del obzorja, ki ga gradimo skupaj v mednarodni skupini, kjer raznolikost pomeni prednost.

To je tvoja priložnost, da slediš svojim ambicijam in počneš, kar je pomembno - #dowhatmatters.

V ljudeh vzbujamo najboljše

Največja prednost so zaposleni, ki našo skupnost gradijo z različnimi izkušnjami, veščinami in nazori. Verjamemo, da njihovo dobro počutje pozitivno vpliva tudi na naše stranke in skupnost, ki ji služimo.

Prav zato je naša naloga v ljudeh vzbuditi najboljše s prijaznim in podpirajočim delovnim okoljem. Prizadevamo si doseči ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem z inovativnimi pristopi, kot je npr. skrajšan delovnik, prilagodljiv delovni čas in fleksibilno delovno okolje. Zaposlenim nudimo podporo v zahtevnih situacijah in poiščemo rešitve, ki iz njih izvabijo najboljše, tako profesionalno kot zasebno.

Ker so veliko več kot samo zaposleni.

Skupaj gradimo našo prihodnost

Naš dinamičen, drzen in podjetniški duh nam pomaga, da se vseh izzivov lotevamo z odločnim zaupanjem, da zmoremo.

Razmišljamo agilno ter tudi za kompleksne izzive poiščemo pametne in enostavne rešitve.

Vse naše aktivnosti zaznamuje inovativnost saj verjamemo, da je takšna naravnanost ključna za napredek.

Neprenehoma nadgrajujemo in razvijamo način dela, s katerim gradimo našo skupno prihodnost.

Ker vsi prispevamo k skupemu uspehu v prihodnosti.

Spodbujamo rast naših zaposlenih

Omogočamo rast zaposlenih, tako da spodbujamo njihov edinstven potencial in vlagamo v strokovni in osebni razvoj. Priložnosti za učenje in rast nudimo skozi praktične izkušnje, medoddelčne treninge in mreženje. Poleg tega posebno pozornost namenjamo prepoznavanju in aktiviranju vodstvenega potenciala in razvoja kariere, preko možnosti napredovanja znotraj posamezne banke kot tudi globalno.

Naše zaposlene želimo navdihovati in izzvati, da presežejo lastna pričakovanja, uspejo in dosežejo še višje cilje.

Ker lahko resnično doprinesete k spremembam.

Združeni v mednarodni raznolikosti

Naša raznolika skupnost nas navdihuje, da sodelujemo, rastemo in se razvijamo tako, da povezujemo različne talente, veščine, izkušnje in nazore znotraj naše Skupine. Raznolikost nas uči odprtosti, spoštovanja in strpnosti, zato spodbujamo kulturo vključevanja, saj menimo, da je ključna za doseganje trajnostnih rezultatov.

Da bi kar najbolj izkoristili raznolikost, spodbujemo globalno sodelovanje in timsko delo, tako med različnimi oddelki kot tudi preko meja. Za naše zaposlene, ki si želijo začasne premestitve v tujino, smo razvili Global Mobility Program.

Vsi smo združeni v raznolikosti; vsak glas, kultura in izkušnja bogatijo našo skupnost: Ena Banka, ena UniCredit.

Ker so raznolike ideje gonilo našega delovanja.

Spinning wheel animation

Loading