Družini prijazno podjetje

Certifikat

UniCredit Bank je leta 2010 postala članica kluba družini prijaznih podjetij. Od tedaj v naše poslovanje redno dodajamo ukrepe za lažje usklajevanje službenih in zasebnih obveznosti naših zaposlenih.

Našim sodelavcem omogočamo

Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda

Naš delovni čas je razdeljen na obvezen delovni čas, ko morajo biti zaposleni nujno prisotni na delovnem mestu, in variabilen delovni čas, znotraj katerega zaposleni sami izbirajo čas prihoda in odhoda na ter iz dela.

Krajši delovni čas

Zaposleni se lahko odločijo za skrajšan delavni čas. Omogočamo jim 4-, 5-, 6- ali 7-urni delovnik.

Otroški časovni bonus

Staršem prvošolčkov ponudimo dodaten dan dopusta, da se lahko svojemu otroku prvi šolski dan v celoti in brez stresa posvetijo.

Tisti teden, ko zaposleni otroka uvajajo v vrtec, jim omogočamo tudi fleksibilen delovnik.

Ponudba za zaposlene in finančna pomoč

Sodelavcem in ožjim družinskim članom je na voljo široka paleta bančnih storitev (dnevno bančno poslovanje, depoziti, krediti, naložbena življenjska zavarovanja …) prilagojena individualnim finančnim zahtevam.

Ukrepi za varovanje zdravja

Širimo zavedanje o tem, da je skrb za zdravje pomembna. Za sodelavce organiziramo različne delavnice (prva pomoč, ravnanje z defibrilatorjem, pomen zdrave prehrane, upravljanje s stresom ...) ter jim omogočamo delno ali v celoti financirano udeležbo na različnih športnih aktivnostih.

Psihološko svetovanje in pomoč

Zaposlenim je na voljo anonimno zunanje svetovanje na področju medosebnih odnosov v službenem in zasebnem življenju. Banka vsakemu zaposlenemu omogoča pet brezplačnih ur svetovanja letno.

Komuniciranje z zaposlenimi

Sodelavcem večkrat letno posredujemo informacije o aktivnostih in možnostih, ki so jim na voljo v sklopu »Družini prijaznega podjetja«.

Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Skupina sodelavcev prostovoljcev zbira, obravnava ter predlaga vodstvu nove in boljše metode dela za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Vključevanje zaposlenih po daljši odsotnosti

Sodelavcem, ki so dalj časa odsotni (porodniške odsotnosti in daljše bolniške odsotnosti), in tistim, ki so sprejeli nove začasne izzive v sklopu skupine UniCredit v tujini, pošiljamo informacije o dogajanju v Banki. Povabimo jih tudi na pogovor pred odhodom, pred povratkom in poskrbimo za ustrezno uvajanje, ko se vrnejo med nas.

Izobraževanje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine ter razvoj socialnih veščin

Za vodje organiziramo izobraževanja o pomenu kakovostnih odnosov s člani njihovih timov, možnih izboljšavah, spodbujamo delitev najboljših praks ter jih osveščamo o ukrepih iz naslova »Družini prijaznega podjetja«. Spodbujamo koncept vodenja, ki je naklonjen družinam, ter enakopravno obravnavo žensk in moških.

Pooblaščenec za vprašanja enakih možnosti

Zunanji pooblaščenec za vprašanja enakih možnosti obravnava morebitne privilegije in prikrajšanja ter predlaga rešitve. S tem spodbujamo enake možnosti v delovnem okolju, preprečujemo in odpravljamo neenako obravnavo zaposlenih, transparentno rešujemo odprta vprašanja ter skrbimo za boljše počutje naših sodelavcev.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo