Zaposleni so največje bogastvo skupine UniCredit. Naša plačna politika je zasnovana tako, da privabi, motivira ter zadrži najbolj talentirane in motivirane sodelavce s pomočjo paketa nadomestil, ki je konkurenčen in uravnotežen, vsebuje pa fiksne prejemke, spodbude, povezane z doseženimi rezultati, ter druge ugodnosti.

Politika prejemkov na ravni Skupine določa osnovo za lokalno prakso na področju prejemkov, ki je skladna z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.

 

Fiksni prejemki

Fiksni del prejemkov je odraz izkušenj in odgovornost, zahtevanih za vsako posamezno delovno mesto, v skladu z notranjimi in zunanjimi tržnimi standardi.

Fiksni del prejemkov je neodvisen od uspešnosti poslovanja banke, nediskrecijski in konsistenten v okviru organizacije.

 

Spodbude, ki se vežejo na dosežene rezultate

Variabilna komponenta prejemkov se nanaša na plačilo, ki je odvisno od doseženih rezultatov. Izplačujemo bonuse in spodbude v obliki denarja ali delnic, ki so neposredno povezani z doseganjem ciljev posameznika, skupine ali celotnega podjetja. Ti cilji so namenjeni doseganju dolgoročnega ustvarjanja vrednosti in trajnostnih rezultatov. Banka je za višje vodstvene in ključne kadre odobrila nov načrt nagrajevanja za obdobje 2020-2023, ki združuje finančne cilje z okoljskimi, družbenimi ter upravljavskimi cilji.

 

Ugodnosti

Prizadevamo si postati najboljši delodajalec. To pomeni, da ponujamo vrsto ugodnosti, ki ti pomagajo doseči ravnovesje med profesionalnim in zasebnim življenjem, hkrati pa promoviramo raznolikost in vključevanje. V večini držav, v katerih je skupina UniCredit prisotna, smo vzpostavili programe korporativne blaginje »po meri«.

Ugodnosti oblikujemo lokalno, saj želimo ponuditi pravi odgovor na zahteve posamezne države, v smislu zdravja in družinskih potreb, obenem pa delovati usklajeno na ravni celotne Skupine.

Ponujamo podporo zaposlenim in njihovim družinskim članom tako v zasebnem kot tudi v profesionalnem življenju, v času trajanja njihove kariere, pa tudi po upokojitvi.
Nekatere izmed opcij so denimo zdravstvene ugodnosti, prosti čas, karierni in osebni coaching, hipotekarna posojila, podpora za materinske, očetovske in druge družinske potrebe, plačan dopusti, programi blaginje.