V skupini UniCredit osebni razvoj naših sodelavcev podpiramo z izobraževalnimi programi, ki so prilagojeni vsem stopnjam življenjskega cikla zaposlenih.

Poslovanje se spreminja hitreje kot kadarkoli prej in moramo biti sposobni usmerjati preoblikovanje na področjih digitalizacije, energije ter delovnih mest.

Našim sodelavcem pomagamo uresničiti potencial s pridobivanjem novih veščin z obširno paleto klasičnih izobraževanj in spletnih tečajev.

Naša ponudba izobraževanj za vodstvene kadre je sestavljena iz raznolikega portfelja programov za širjenje znanj, posamezniku prilagojenega coachinga ter mentorstva za lažje spoprijemanje z izzivi in doseganje najboljših rezultatov.

Za nas je izobraževanje pomembno.

Zato smo izobraževanju v letu 2019 posvetili skupno skoraj 3 milijone ur, posamezni zaposleni pa se je izobraževal več kot 30 ur.

Razvojne poti vodstvenih kadrov

 

Za vodje

Naš Razvojni plan za vodje vsebuje celovit portfelj rešitev, ki podpirajo naše vodstvene kadre na vsaki stopnji njihove kariere.

Še posebej se nam zdi pomembno, da vsem novim vodjem zagotovimo strukturirano uvajanje, s čimer jim omogočimo sodelovanje v Vodstvenih programih in ponudimo priložnost za individualno prilagojen osebni razvoj.

Za druge karierne stopnje zaposlenim omogočamo sodelovanje v različnih programih, laboratorijih in individualno prilagojen osebni razvoj.

Programi in laboratoriji za vodje so bili oblikovani v sodelovanju z najboljšimi poslovnimi šolami na svetu, da bi razvijali veščine, ki so potrebne za uspešno soočanje z negotovostjo in nestanovitnostjo v kompleksnih situacijah.

Program Individualnega razvoja vključuje coaching za doseganje specifičnih ciljev, mentorstvo in 360-stopinjsko povratno informacijo s strani več ocenjevalcev, s katero vodje pridobijo boljši vpogled v osebnostne odlike, področja, na katerih se morajo razvijati, in na vpliv, ki ga imajo na druge. Poleg tega izberemo tudi skupino vodij, za katere ocenimo, da so primerni za program Hitre razvojne poti.

V letu 2019 sta se v 14 državah 702 zaposlena udeležila navedenih programov.

"Fantastičen program! Čudovito je, da lahko narediš korak nazaj in uresničiš ogromen potencial za nove ideje, te ideje razvijaš in izvedeš! Najlepša hvala!" je povedal udeleženec programa Hitra razvojna pot za višje vodstvo.

"Hvala za organizacijo treninga Vodi spremembo! Dobili smo pomembne informacije, trening pa je sprožil tudi kritičen razmislek glede moje vloge in učinka, ki ga lahko imam na svoj tim/organizacijo ob pravem času v sklopu mojega profesionalnega razvoja," je povedal  udeleženec programa Vodi spremembo.

"Odlična izkušnja zahvaljujoč predavatelju in celotnemu timu, ki so pripravili navdihujoč program, ki ti ostane v spominu," je povedal udeleženec progama Strukturirano uvajanje za vodje.

 

 

Za nove vodje

V okviru naših programov, namenjenih razvoju vodij, je tudi večstopenjski program za tiste, ki so v vlogi vodje prvič: v prvem letu svojega imenovanja se udeležijo programa Strukturirano uvajanje za nove vodje, v katerih jim pojasnimo naš pogled na vodenje in osnovne veščine, ki jih potrebujejo v svojih novih vlogah.

Po uvajalni fazi in uspešno prestanem prvem obdobju v vlogi vodje, so sodelavci povabljeni k sodelovanju pri “Vzletu”. To je posamezniku prilagojen »laboratorijski« program, oblikovan tako, da izboljša in okrepi vodstvene sposobnosti.

Osredotočimo se na glavne vodstvene veščine kot so sposobnost spodbujanja zavzetosti, povratne informacije, razdeljevanje nalog, komunikacijski slogi, razvoj ljudi in mreženje z ljudmi na enakem položaju.

Oba programa trajata tri mesece, vsebujeta pa tako klasična izobraževanja kot tudi spletne seminarje, s čimer želimo ponuditi našim vodjem pravo izkušnjo razvoja, ki je več kot le preprosto sodelovanje na usposabljanju.

"To je bila navdihujoča in informativna izkušnja iz več zornih kotov. Če z eno samo besedo povzamem vse, kar smo doživeli v teh dneh, bi rekel, da je to odkritje,« je povedal udeleženec programa Strukturirano uvajanje za nove vodje.

 

Neprestano učenje

Razvijanje novih veščin je ključno, če želimo našim zaposlenim omogočiti, da pomagajo strankam pri spoprijemanju z izzivi hitro spreminjajočega se okolja. Zaposlenim ponujamo širok nabor tečajev za neprestano učenje, ki smo jih razvili kot odgovor na tržne trende.

Razvoj podatkovnih veščin

Izobraževanja, oblikovana za širjenje kulture dela s podatki na vseh delovnih mestih in za pomoč zaposlenim pri pridobivanju novih veščin s področij analize in zaščite podatkov, podatkovne znanosti ter napredne analitike.

Tečaji za začetnike vključujejo osnove, specifični srednje zahtevni in napredni tečaji prilagojeni delovnemu mestu pa zagotavljajo večjo usposobljenost kadra v specifičnih vlogah na področju ključnih tem, povezanih s podatki.

Tako izobraževanja kot tudi spletna usposabljanja so oblikovana s pomočjo vrhunskih ponudnikov in vodilnih univerz. 

 

Ustvarjanje pozitivnega in vključujočega delovnega okolja

Ustvarjanje pozitivnega in vključujočega okolja pomeni upravljanje z nezavednimi predsodki.

Za vse zaposlene v Skupini je na voljo spletni tečaj, ki jim pomaga prepoznati nezavedne predsodke in zmanjšati njihove učinke.

Gre za enega izmed več tečajev, ki se osredotočajo na teme s področja raznolikosti in vključevanja, v skladu z našimi vrednotami etičnosti in spoštovanja.

Prav tako ponujamo spletne tečaje znakovnega jezika, dela z invalidnim sodelavcem, o tem, kako se spoprijemati s seksizmom in ustrahovanjem na delovnem mestu ter kako biti učinkovit negovalec.  

 

Jezikovna šola   

UniCredit je globalna banka, zanimiva za ljudi iz različnih držav, ki omogoča mednarodno kariero ter vzpodbuja jezikovno izobraževanje zaposlenih v celotni Skupini.

Jezikovne šole sedmih različnih jezikov so na voljo vsem zaposlenim.

Digitalna platforma vsebuje tečaje, video posnetke, članke, vaje iz slovnice in besedišča, virtualna učilnica pa je na voljo 24 ur na dan, tudi ob vikendih.

 

Akademija BEST

UniCredit je vzpostavila poseben program, namenjen prodajnemu osebju vseh naših poslovalnic, da bi jim pomagali do odličnosti pri svetovanju našim strankam.

Akademija BEST je inovativna priložnost za izobraževanje, ki je del programa za motivacijo in povečanje uspešnosti prodajne mreže. Njen glavni cilj je pospešiti trajno rast komercialnega bančništva v Italiji s podpiranjem transformacije storitvenega modela.

Izobraževalna ponudba vključuje prost dostop do digitalnih, vedenjskih in tehničnih znanj. Z dokončanjem teh tečajev zaposleni povečajo svoje možnosti za profesionalno rast. Spletna izobraževanja omogočajo zaposlenim delo v skupinah, ki ga vodi koordinator.

 

Start-up akademija

Skupina UniCredit je ponosna na partnerstvo, ki ga je vzpostavila s svojimi strankami, omogoča namreč enotedensko izobraževanje za start-up podjetja, ki jih izbere UniCredit Start Lab.

Start-upom se na izobraževanju pridružijo sodelavci iz banke, ki s podjetniki delajo v timih.

Akademija, izvedena v letu 2019, je vključevala prek 50 pričevanj gostov iz podjetij, kot so Google, Amazon, Accenture, IBM, Enel and Cisco, pa tudi goste iz vrst ustanoviteljev start-up podjetij, ki so z udeleženci delili svoje zgodbe.

Štirideset sodelavcev iz vrst najboljših podjetniških svetovalcev je sodelovalo pri izbranih vsebinah Start-up akademije v okviru internega izobraževalnega projekta, s ciljem izboljšanja strateške miselnosti s pomočjo boljšega poznavanja digitalnega in inovativnega okolja, v katerem delujejo start-up podjetja.

 

"Start-up akademija se je ponovno izkazala kot dobra investicija za bodoče podjetnike in naše sodelavce, ki so povezani s tem segmentom," je povedala Andrea Casini, co-CEO za komercialno bančništvo. "UniCredit želi še naprej sodelovati z inovativnimi italijanskimi podjetji ter jih spremljati na njihovem potovanju od prvih korakov naprej, podpirati njihovo rast in uveljavitev na trgu."