Enoten standard poročanja

Obvestilo o spremembi Zakona o davčnem postopku (Ur.l. RS št. 91/2015)

S 1.1. 2016 začne veljati sprememba Zakona o davčnem postopku (Ur.l. RS št. 91/2015), ki v slovenski pravni red uvaja Direktivo Sveta EU 2014/107/EU in standarde OECD v boju proti čezmejnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Poročanje o finančnih računih določenih strank (t.i. Enoten standard poročanja ali Common Reporting Standard – CRS) se uvaja v številnih državah.

Na podlagi navedene zakonodaje je Unicredit Banka Slovenije, d.d. (v nadaljevanju »UCB SI«) dolžna od novih strank, v določenih primerih pa tudi od obstoječih strank, pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene (država davčnega rezidentstva) ter o tuji davčni številki v državi rezidentstva.

UCB SI je dolžna enkrat letno poročati na Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju »FURS«) predpisane informacije o finančnih računih, FURS pa bo te podatke sporočal pristojnemu organu druge države, v kateri je stranka davčni rezident ali potencialni davčni rezident.

V kolikor si želite pridobiti dodatne informacije s tega področja, si jih lahko pridobite na  strani Finančne uprave Republike Slovenije CRS oz. kontaktirate svojega davčnega svetovalca.

Zloženka za informiranje strank

ZLOZENKA-INFORMIRANJE-STRANK-11.12.2015 PDF 110 kB Prenesi
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo