Predpisi FATCA

Kaj je to FATCA in kaj predpisuje

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnihpredpisov v zvezi z računi v tujini je namenjen preprečevanju in odkrivanju davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev, ki neposredno ali posredno investirajo zunaj ZDA, preko ne-ameriških finančnih institucij.

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA.

Sporazum opredeljuje obveznosti slovenskih finančnih institucij glede skrbnega pregleda obstoječih strank oziroma identifikacije novih strank ter poročanja slovenski davčni upravi oziroma davčni upravi ZDA, v zvezi z izvajanjem FATCA. V ta namen bomo stranke prosili, da se pisno opredelijo glede svojega ameriškega/ne-ameriškega statusa.

V primeru, da posamezna finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bo podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.
Unicredit Banka d.d. se je registrirala pri davčni upravi ZDA s statusom »Registrirana Privzeto skladna finančna institucija«.

GIIN: 938A8.00081.ME.705

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo