O notranjem upravljanju

UniCredit Banka Slovenija d.d. ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. Poslovanje obeh je urejeno s poslovnikom.
Nadzorni svet ima šest članov in zaseda vsaj štirikrat letno.
Nadzorni svet imenuje komisije nadzornega sveta.
Banka ima vzpostavljene neodvisne kontrolne funkcije.

Sistem notranjih kontrol

Skladnost poslovanja:

  • Kodeks ravnannja
  • Upravljanje z nasprotji interesov
  • Varstvo konkurance
  • Boj proti korupciji
Kodeks ravnanja
Upravljanje z nasprotji
Varstvo konkurence
Boj proti korupciji
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo