Trajnostna banka

Trajnost je v DNK skupine UniCredit, zato tudi naše stranke, skupnosti, poslovne partnerje in industrijo v širšem pomenu spodbujamo, da poslujejo trajnostno.

Mi, sodelavci v skupini UniCredit, se zavzemamo za ustvarjanje vrednosti za naše stranke. Kot vodilna evropska banka si prizadevamo za razvoj skupnosti, v kateri živimo, za svoje sodelavce pa želimo ustvariti prijazno delovno okolje. Stremimo k odličnosti in si nenehno prizadevamo, da je poslovanje z nami enostavno. Naše zaveze nam omogočajo oblikovanje trajnostne vrednosti za vse naše deležnike.

Listina o UniCredit vrednotah

LISTINA_O_VREDNOTAH PDF 504kB Prenesi

Naše najmočnejše orodje je trdna in neomajna zavzetost − za naše stranke, za naše sodelavce, naše vlagatelje, za lokalne skupnosti, v katerih delujemo, pa tudi zavzetost za spoštovanju naših temeljnih vrednot, spoštovanje kulture, doseganje visoke kakovosti v vsem, kar počnemo, in zavzetost za trajnostni uspeh našega podjetja. Gradimo odnose s strankami in prevzemamo aktivno vlogo v lokalnih skupnostih.

Vrednote, ki jih delimo vsi sodelavci v skupini UniCredit, temeljijo na poštenosti kot pogoju trajnosti, kar nam omogoča, da dobiček preoblikujemo v vrednost za vse naše deležnike.

Vrednote izhajajo iz naše Listine o vrednotah, ki predstavlja osnovo vsega, kar počnemo.

 • Poštenost − imamo enoten, visok standard za vse, kar počnemo.
 • Zaupanje − predstavlja trden temelj našega ugleda in je podlaga za trajnostno rast.
 • Spoštovanje – prizadevamo si pridobiti spoštovanje, po drugi strani ga z veseljem izkazujemo tistim, ki si ga zaslužijo.
 • Preglednost − trudimo se, da je vse, kar počnemo, vedno pošteno, odkrito in ima svoj namen.
 • Vzajemnost − aktivno si prizadevamo pomagati, pri čemer verjamemo, da bomo tudi sami deležni enake pomoči.
 • Svoboda delovanja − gojimo kulturo odprtosti, ki omogoča uresničevanje potenciala vseh posameznikov ter jih spodbuja k doseganju višjih.

Prepričani smo, da je mogoče finančne cilje doseči le s trajnostnim razvojem ob upoštevanju naslednjih načel.

 • Prizadevamo si za dolgoročne odnose s strankami.
 • Uporabljamo najrazličnejše talente naših zaposlenih, ne glede na njihovo starost, spol, versko opredelitev, zdravje ali spolno usmeritev.
 • Želimo biti predan in koristen član lokalnih skupnosti, kar uresničujemo tudi z našimi donatorskimi in sponzorskimi dejavnostmi.
 • Pri poslovanju dajemo velik pomen ekološki trajnosti, spodbujamo in podpiramo zavedanje o medsebojni odvisnosti okoljevarstvenih tematik in bančništva.
 • Izobraževanja, spodbude in sistem nagrajevanja so namenjeni temu, da naši sodelavci uberejo podjetniško pot in pri tem ustvarjajo ravnotežje med delom in prostim časom.

Poročilo: Sustainability Report

Skupina UniCredit že od leta 2000 pripravlja poročilo o družbeni odgovornosti in trajnostnem delovanju, ki združuje analizo finančne in nefinančne uspešnosti skupine. Poročilo vsebuje informacije o tem, kako UniCredit ustvarja trajnostno vrednost, ki pozitivno vpliva na družbo s podporo napredka lokalnih skupnosti, konkurenčnosti podjetij in blaginje posameznikov.

Poročilo je pripravljeno v skladu s smernicami za poročanje o G4 za trajnostni razvoj in razkritji o sektorju finančnih storitev, ki jih je maja 2013 objavila pobuda za globalno poročanje.

UniCredit Bank v Sloveniji je s podatki vključena od leta 2007 dalje.

Arhiv poročil je dostopen na spletni strani skupine UniCredit.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo