Dokumentacija vzajemnih skladov

Aktualna dokumentacija skladov Amundi Asset Management in Amundi Austria GmbH, a company of the Amundi group in cenik vstopnih stroškov pri naložbah v vzajemne sklade.

Mesečni letaki o poslovanju skladov

AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - DYNAMIC PDF 203kB PRENESI
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - MULTI-ASSET PDF 202kB PRENESI
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - PRUDENTIAL PDF 200kB PRENESI

Korporativni dogodki

Ključni podatki za vlagatelje

KIID-2020-AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_-_DYNAMIC-LU1436216425 PDF 205kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_-_MULTI-ASSET-LU1436216342 PDF 205kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_-_PRUDENTIAL-LU1436216268 PDF 205kB Prenesi

Letna in polletna poročila skladov

AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_LETNO_POROČILO_2019 PDF 393kB Prenesi
AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_POLLETNO_POROČILO_2020 PDF 117kB Prenesi

Ostala dokumentacija

AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_PROSPEKT SKLADA_2019 PDF 441kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE V REPUBLIKI SLOVENIJI - JULIJ 2021 PDF 224kB Prenesi
AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_FLYER PDF 409kB Prenesi
AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_BROŠURA PDF 1MB Prenesi

Arhiv

V mesecu juniju 2019 bo družba za upravljanje Amundi Funds izvedla združitev in racionalizacijo skladov v njihovi ponudbi. Vse imetnike enot skladov Amundi Funds II prosimo, da si pozorno preberejo informacije, ki jih je o prihajajočih aktivnostih podala družba za upravljanje.

 

V primeru morebitnih vprašanj smo na voljo preko kontaktov, ki so na voljo na naši spletni strani.

Mesečni letaki o poslovanju skladov

AF EURO GOVERNMENT BOND PDF 447kB Prenesi
AF CHINA EQUITY PDF 1MB Prenesi
AF STRATEGIC BOND PDF 800kB Prenesi
AF EMERGING MARKET BOND PDF 296kB Prenesi
AF ASIA EQUITY CONCENTRATED PDF 1001kB Prenesi
AF EURO ALPHA BOND PDF 301kB Prenesi
AF PIONEER GLOBAL EQUITY PDF 1024kB Prenesi
AF EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY PDF 777kB Prenesi
AF US PIONEER PDF 747kB Prenesi
AF EUROPEAN EQUITY SMALL CAP PDF 1MB Prenesi
AF TOP EUROPEAN PLAYERS PDF 991kB Prenesi
AF EMERGING WORLD EQUITY PDF 971kB Prenesi
AF GLOBAL MULTI-ASSET PDF 1MB Prenesi

Korporativni dogodki

SPREMEMBA NOLOŽBENIH POLITIK PDF 349kB Prenesi
PREIMENOVANJE IN SPREMEMBA NALOŽBENE POLITIKE_AF_EURO_ALPHA_BOND PDF 342kB Prenesi
ZDRUŽITEV_SKLADOV_AF_US_EQUITY_MID_CAP_VALUE_OBVESTILO_ZA_VLAGATELJE PDF 437kB Prenesi
AMUNDI FUNDS - PREHOD NA DIGITALNA OBVESTILA PDF 573kB Prenesi

Ključni podatki za vlagatelje

KIID_AMUNDI_FUNDS_ASIA_EQUITY_CONCENTRATED PDF 208kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_EMERGING_WORLD_EQUITY PDF 211kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_EMERGING_EUROPE_AND_MEDITERRANEAN_EQUITY PDF 209kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_EMERGING_MARKETS_BOND PDF 211kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_CHINA_EQUITY PDF 210kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_EURO_ALPHA_BOND PDF 208kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_EURO_GOVERNMENT_BOND-LU1882473264 PDF 211kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_STRATEGIC_BOND PDF 210kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_TOP_EUROPEAN_PLAYERS PDF 206kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_EUROPEAN_EQUITY_SMALL_CAP PDF 208kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_US_PIONEER_FUND PDF 206kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_GLOBAL_MULTI-ASSET PDF 209kB Prenesi
KIID_AMUNDI_FUNDS_PIONEER_GLOBAL_EQUITY PDF 210kB Prenesi

Letna in polletna poročila

AMUNDI FUNDS LETNO POROČILO 2020 PDF 4MB Prenesi
AMUNDI GOLD STOCK POLLETNO POROČILO 2019 PDF 61kB Prenesi
AMUNDI AUSTRIA STOCK POLLETNO POROČILO 2019 PDF 52kB Prenesi
AMUNDI SELECT EUROPE STOCK 2019 LETNO POROČILO PDF 810kB Prenesi
AMUNDI EASTERN EUROPE STOCK 2019 LETNO POROČILO PDF 816kB Prenesi
AMUNDI_FUNDS_POLLETNO_POROČILO_2019 PDF 2MB Prenesi
AMUNDI_FUNDS_REVIDIRANO_LETNO_POROČILO_2019 PDF 6MB Prenesi

Ostala dokumentacija

DODATEK ZA VLAGATELJE V REPUBLIKI SLOVENIJI - JULIJ 2021 PDF 224kB Prenesi
AMUNDI FUNDS PROSPEKT - JULIJ 2021 PDF 4MB Prenesi

Arhiv

KIID_AMUNDI_FUNDS_II_(FEBRUAR_2019) PDF 3MB Prenesi
AMUNDI FUNDS PROSPEKT_JUNIJ 2019 PDF 3MB Prenesi
AMUNDI FUNDS II POLLETNO POROČILO 2017 PDF 10MB Prenesi
PIONEER FUNDS LETNO POROČILO 2016 PDF 8MB Prenesi
PIONEER FUNDS POLLETNO POROCILO 2016 PDF 7MB Prenesi
PROSPEKT (MAJ 2018) PDF 9MB Prenesi
NOTICE_TO_UNITHOLDERS_AMUNDI_FUNDS_II_ENG_MERGER_OF_SUB-FUNDS PDF 157kB Prenesi
SPOJITEV_SKLADOV_AMUNDI_FUNDS_II_-_INFORMACIJA_ZA_VLAGATELJE PDF 372kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE V REPUBLIKI SLOVENIJI (FEBRUAR 2018) PDF 294kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE V REPUBLIKI SLOVENIJI (JANUAR 2017) PDF 294kB Prenesi
AMUNDI FUNDS_ZAČASNA SPREMEMBA NAČINA VREDNOTENJA VEP PDF 353kB Prenesi
KIID_SI_AMFUNDSII_EURO_ALPHA_BOND_CLASS_A__ND__LU1760615614 PDF 288kB Prenesi
SLOVENIA_AMUNDI_FUNDS_TARGET_SECTION_II_-_OBVESTILO_ZA_KROVNE_DELNIČARJE PDF 711kB Prenesi
SLOVENIAN_SI-ZDRUŽITEV_AMUNDI_FUNDS_II_PRIMERJAVA_SKLADOV PDF 1MB Prenesi
SLOVENIAN_AMUNDI_FUNDS_II_OBVESTILO_IMETNIKOM_ENOT PDF 347kB Prenesi
AMUNDI FUNDS PROSPEKT - JUNIJ 2021 PDF 2MB Prenesi

Korporativni dogodki

DEREGISTRACIJA SKLADA PDF 219kB Prenesi
DEREGISTRACIJA_SKLADOV_-_OBVESTILO_IMETNIKOM_ENOT PDF 222kB Prenesi

Amundi Gold Stock (ni več v ponudbi)

AMUNDI GOLD STOCK LETNO POROČILO 2020 PDF 629kB Prenesi
KIID_AMUNDI_GOLD_STOCK_2021-02-22_SLO PDF 196kB Prenesi
PROSPEKT_AMUNDI_GOLD_STOCK_JANUAR_2021 PDF 1MB Prenesi
AMUNDI_GOLD_STOCK_POLLETNO_POROČILO_2020 PDF 462kB Prenesi
AMUNDI_GOLD_STOCK_MESEČNI LETAK_ DECEMBER 2018 PDF 67kB Prenesi
AMUNDI GOLD STOCK LETNO POROČILO 2019 PDF 750kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE - PIA GOLD STOCK PDF 113kB Prenesi

Amundi Select Europe Stock (ni več v ponudbi)

AMUNDI_SELECT_EUROPE_STOCK_MESEČNI LETAK_DECEMBER 2018 PDF 67kB Prenesi
PROSPEKT_AMUNDI__SELECT_EUROPE_STOCK_DECEMBER 2018 PDF 942kB Prenesi
AMUNDI_SELECT_EUROPE_STOCK_LETNO POROČILO_2018 PDF 248kB Prenesi
AMUNDI_SELECT_EUROPE_STOCK_POLLETNO POROČILO_2018 PDF 326kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE - PIA SELECT EUROPE STOCK PDF 113kB Prenesi
KIID_AMUNDI_SELECT_EUROPE_STOCK_2019-02-19_SLO PDF 171kB Prenesi

Amundi Eastern Europe Stock (ni več v ponudbi)

AMUNDI_EASTERN_EUROPE_STOCK_MESEČNI LETAK_ DECEMBER 2018 PDF 68kB Prenesi
PROSPEKT_AMUNDI__EASTERN_EUROPE_STOCK_DECEMBER 2018 PDF 942kB Prenesi
AMUNDI_EASTERN_EUROPE_STOCK_LETNO POROČILO_2018 PDF 236kB Prenesi
AMUNDI_EASTERN_EUROPE_STOCK_POLLETNO POROČILO_2018 PDF 221kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE - PIA EASTERN EUROPE STOCK PDF 113kB Prenesi
KIID_AMUNDI_EASTERN_EUROPE_STOCK_2019-02-19_SLO PDF 172kB Prenesi

Amundi Austria Stock (ni več v ponudbi)

AMUNDI AUSTRIA STOCK LETNO POROČILO 2020 PDF 618kB Prenesi
AMUNDI_AUSTRIA_STOCK_POLLETNO_POROČILO_2020 PDF 264kB Prenesi
AMUNDI_AUSTRIA_STOCK_MESEČNI LETAK_DECEMBER 2018 PDF 67kB Prenesi
PROSPEKT_AMUNDI_AUSTRIA_STOCK_DECEMBER 2018 PDF 937kB Prenesi
AMUNDI AUSTRIA STOCK LETNO POROČILO 2019 PDF 869kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE - PIA AUSTRIA STOCK PDF 113kB Prenesi
KIID_AMUNDI_AUSTRIA_STOCK_2019-02-19_SLO PDF 172kB Prenesi

Cenik vstopnih stroškov pri naložbah v vzajemne sklade

CENIK VSTOPNIH STROŠKOV PRI NALOŽBAH V INVESTICIJSKE SKLADE PDF 68kB Prenesi
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo