Dokumentacija vzajemnih skladov

Aktualna dokumentacija skladov Amundi Asset Management in Amundi Austria GmbH, a company of the Amundi group in cenik vstopnih stroškov pri naložbah v vzajemne sklade.

Mesečni letaki o poslovanju skladov

MESEČNI LETAK DYNAMIC PDF 202kB Download
MESEČNI LETAK MULTI-ASSET PDF 201kB Download
MESEČNI LETAK PRUDENTIAL PDF 199kB Download

Korporativni dogodki

Ključni podatki za vlagatelje

KIID-2020-AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_-_DYNAMIC-LU1436216425 PDF 205kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_-_MULTI-ASSET-LU1436216342 PDF 205kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_-_PRUDENTIAL-LU1436216268 PDF 205kB Prenesi

Letna in polletna poročila skladov

AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_LETNO_POROČILO_2019 PDF 393kB Prenesi
AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_POLLETNO_POROČILO_2020 PDF 117kB Prenesi

Ostala dokumentacija

AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_PROSPEKT SKLADA_2019 PDF 441kB Prenesi
DODATEK K PROSPEKTU ZA VLAGATELJE V REPUBLIKI SLOVENIJI (OKTOBER 2020) PDF 225kB Prenesi
AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_FLYER PDF 409kB Prenesi
AMUNDI_UNICREDIT_PREMIUM_PORTFOLIO_BROŠURA PDF 1MB Prenesi

Arhiv

V mesecu juniju 2019 bo družba za upravljanje Amundi Funds izvedla združitev in racionalizacijo skladov v njihovi ponudbi. Vse imetnike enot skladov Amundi Funds II prosimo, da si pozorno preberejo informacije, ki jih je o prihajajočih aktivnostih podala družba za upravljanje.

 

V primeru morebitnih vprašanj smo na voljo preko kontaktov, ki so na voljo na naši spletni strani.

Mesečni letaki o poslovanju skladov

AF EURO GOVERNMENT BOND PDF 272kB Prenesi
AF CHINA EQUITY PDF 385kB Prenesi
AF STRATEGIC BOND PDF 367kB Prenesi
AF EMERGING MARKET BOND PDF 351kB Prenesi
AF ASIA EQUITY CONCENTRATED PDF 391kB Prenesi
AF EURO ALPHA BOND PDF 311kB Prenesi
AF PIONEER GLOBAL EQUITY PDF 416kB Prenesi
AF EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY PDF 337kB Prenesi
AF US PIONEER PDF 361kB Prenesi
AF EUROPEAN EQUITY SMALL CAP PDF 417kB Prenesi
AF TOP EUROPEAN PLAYERS PDF 331kB Prenesi
AF EMERGING WORLD EQUITY PDF 333kB Prenesi
AF GLOBAL MULTI-ASSET PDF 902kB Prenesi

Korporativni dogodki

ZDRUŽITEV_SKLADOV_AF_US_EQUITY_MID_CAP_VALUE_OBVESTILO_ZA_VLAGATELJE PDF 437kB Prenesi
AMUNDI FUNDS - PREHOD NA DIGITALNA OBVESTILA PDF 573kB Prenesi
AMUNDI FUNDS_ZAČASNA SPREMEMBA NAČINA VREDNOTENJA VEP PDF 353kB Prenesi
KIID_SI_AMFUNDSII_EURO_ALPHA_BOND_CLASS_A__ND__LU1760615614 PDF 288kB Prenesi
SLOVENIA_AMUNDI_FUNDS_TARGET_SECTION_II_-_OBVESTILO_ZA_KROVNE_DELNIČARJE PDF 711kB Prenesi
SLOVENIAN_SI-ZDRUŽITEV_AMUNDI_FUNDS_II_PRIMERJAVA_SKLADOV PDF 1MB Prenesi
SLOVENIAN_AMUNDI_FUNDS_II_OBVESTILO_IMETNIKOM_ENOT PDF 347kB Prenesi

Ključni podatki za vlagatelje

KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_ASIA_EQUITY_CONCENTRATED-LU0557854147 PDF 209kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_EMERGING_WORLD_EQUITY-LU0557858130 PDF 210kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_EMERGING_EUROPE_AND_MEDITERRANEAN-LU1882447425 PDF 209kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_EMERGING_MARKET_BOND-LU1882449801 PDF 217kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_CHINA_EQUITY-LU1882445569 PDF 208kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_EURO_ALPHA_BOND-LU1894677027 PDF 208kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_EURO_GOVERNMENT_BOND-LU1882473264 PDF 211kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_STRATEGIC_BOND-LU1882475988 PDF 209kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_TOP_EUROPEAN_PLAYERS-_LU1883868819 PDF 212kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_EUROPEAN_EQUITY_SMALL_CAP-LU1883306497 PDF 213kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_US_PIONEER_FUND_-LU1883872332 PDF 206kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_GLOBAL_MULTI-ASSET-_LU1883327816 PDF 208kB Prenesi
KIID-2020-AMUNDI_FUNDS_PIONEER_GLOBAL_EQUITY_LU1883342377 PDF 209kB Prenesi

Letna in polletna poročila

AMUNDI GOLD STOCK POLLETNO POROČILO 2019 PDF 61kB Prenesi
AMUNDI AUSTRIA STOCK POLLETNO POROČILO 2019 PDF 52kB Prenesi
AMUNDI SELECT EUROPE STOCK 2019 LETNO POROČILO PDF 810kB Prenesi
AMUNDI EASTERN EUROPE STOCK 2019 LETNO POROČILO PDF 816kB Prenesi
AMUNDI_FUNDS_POLLETNO_POROČILO_2019 PDF 2MB Prenesi
AMUNDI_FUNDS_REVIDIRANO_LETNO_POROČILO_2019 PDF 6MB Prenesi

Ostala dokumentacija

DODATEK ZA VLAGATELJE V REPUBLIKI SLOVENIJI (OKTOBER 2020) PDF 231kB Prenesi
AMUNDI FUNDS PROSPEKT - JULIJ 2020 PDF 4MB Prenesi

Arhiv

KIID_AMUNDI_FUNDS_II_(FEBRUAR_2019) PDF 3MB Prenesi
AMUNDI FUNDS PROSPEKT_JUNIJ 2019 PDF 3MB Prenesi
AMUNDI FUNDS II POLLETNO POROČILO 2017 PDF 10MB Prenesi
PIONEER FUNDS LETNO POROČILO 2016 PDF 8MB Prenesi
PIONEER FUNDS POLLETNO POROCILO 2016 PDF 7MB Prenesi
PROSPEKT (MAJ 2018) PDF 9MB Prenesi
NOTICE_TO_UNITHOLDERS_AMUNDI_FUNDS_II_ENG_MERGER_OF_SUB-FUNDS PDF 157kB Prenesi
SPOJITEV_SKLADOV_AMUNDI_FUNDS_II_-_INFORMACIJA_ZA_VLAGATELJE PDF 372kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE V REPUBLIKI SLOVENIJI (FEBRUAR 2018) PDF 294kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE V REPUBLIKI SLOVENIJI (JANUAR 2017) PDF 294kB Prenesi

Korporativni dogodki

DEREGISTRACIJA_SKLADOV_-_OBVESTILO_IMETNIKOM_ENOT PDF 222kB Prenesi

Amundi Gold Stock

PROSPEKT_AMUNDI_GOLD_STOCK_JANUAR_2021 PDF 1MB Prenesi
AMUNDI_GOLD_STOCK_POLLETNO_POROČILO_2020 PDF 462kB Prenesi
AMUNDI_GOLD_STOCK_MESEČNI LETAK_ DECEMBER 2018 PDF 67kB Prenesi
AMUNDI GOLD STOCK LETNO POROČILO 2019 PDF 750kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE - PIA GOLD STOCK PDF 113kB Prenesi
KIID_AMUNDI_GOLD_STOCK_2020-02-20_SLO PDF 208kB Prenesi

Amundi Select Europe Stock (ni več v ponudbi)

AMUNDI_SELECT_EUROPE_STOCK_MESEČNI LETAK_DECEMBER 2018 PDF 67kB Prenesi
PROSPEKT_AMUNDI__SELECT_EUROPE_STOCK_DECEMBER 2018 PDF 942kB Prenesi
AMUNDI_SELECT_EUROPE_STOCK_LETNO POROČILO_2018 PDF 248kB Prenesi
AMUNDI_SELECT_EUROPE_STOCK_POLLETNO POROČILO_2018 PDF 326kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE - PIA SELECT EUROPE STOCK PDF 113kB Prenesi
KIID_AMUNDI_SELECT_EUROPE_STOCK_2019-02-19_SLO PDF 171kB Prenesi

Amundi Eastern Europe Stock (ni več v ponudbi)

AMUNDI_EASTERN_EUROPE_STOCK_MESEČNI LETAK_ DECEMBER 2018 PDF 68kB Prenesi
PROSPEKT_AMUNDI__EASTERN_EUROPE_STOCK_DECEMBER 2018 PDF 942kB Prenesi
AMUNDI_EASTERN_EUROPE_STOCK_LETNO POROČILO_2018 PDF 236kB Prenesi
AMUNDI_EASTERN_EUROPE_STOCK_POLLETNO POROČILO_2018 PDF 221kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE - PIA EASTERN EUROPE STOCK PDF 113kB Prenesi
KIID_AMUNDI_EASTERN_EUROPE_STOCK_2019-02-19_SLO PDF 172kB Prenesi

Amundi Austria Stock (ni več v ponudbi)

AMUNDI_AUSTRIA_STOCK_POLLETNO_POROČILO_2020 PDF 264kB Prenesi
AMUNDI_AUSTRIA_STOCK_MESEČNI LETAK_DECEMBER 2018 PDF 67kB Prenesi
PROSPEKT_AMUNDI_AUSTRIA_STOCK_DECEMBER 2018 PDF 937kB Prenesi
AMUNDI AUSTRIA STOCK LETNO POROČILO 2019 PDF 869kB Prenesi
DODATEK ZA VLAGATELJE - PIA AUSTRIA STOCK PDF 113kB Prenesi
KIID_AMUNDI_AUSTRIA_STOCK_2019-02-19_SLO PDF 172kB Prenesi

Cenik vstopnih stroškov pri naložbah v vzajemne sklade

CENIK VSTOPNIH STROŠKOV PRI NALOŽBAH V INVESTICIJSKE SKLADE PDF 68kB Prenesi
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo