Za osnovno

urejanje financ

Osnovni plačilni račun

 • 2,31 EUR/mesec

Vključene storitve

Osnovna uporaba računa

Pologi in dvigi gotovine s plačilnega računa v Evropski uniji na bančnem okencu ali na bankomatih.

Plačilna kartica

Izvrševanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij s plačilno kartico, vključno s spletnimi plačili.

Plačilni promet

Izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev in izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi, na terminalih, okencih in prek spletnih storitev banke (skupno 8 storitev).

Osnovni plačilni račun - 4,61 EUR/mesec
Namenjen je vsem fizičnim osebam, ki zakonito prebivajo v EU (imajo stalni ali začasni naslov v EU) in prosilcem za azil, ter osebam, ki jim dovoljenje za bivanje ni odobreno, vendar njihov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč in še nimajo odprtega računa pri banki v Republiki Sloveniji.

Osnovni plačilni računsocialni - 2,31 EUR/mesec
Namenjen je finančno šibkejšim fizičnim osebam, ki prejemajo varstveni dodatek in/ali denarno socialno pomoč na podlagi odločbe centra za socialno delo.

Banka osnovni plačilni račun odpre ali zavrne v roku desetih (10) delovnih dni od prejema popolne vloge za odprtje računa.

Kdo lahko odpre račun?

Fizična oseba,

ki zakonito prebiva v EU in ima stalni ali začasni naslov v EU.

Prosilec za azil

in oseba, ki ji dovoljenje za bivanje ni odobreno, vendar njen izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč.

Finančno šibkejše osebe

ki prejemajo varstveni dodatek in/ali denarno socialno pomoč na podlagi odločbe centra za socialno delo.

Zanima me Osnovni plačilni račun NA OBRAZEC

Denarna sredstva so zajamčena skladno z Zakonom o bančništvu.

Račun ne omogoča:

 • Pridobitve drugih plačilnih kartic.
 • Rednega in izrednega limita.
 • Spremembe v druge bančne pakete UniCredit Bank.
 • Poslovanja v valutah, ki niso EUR.

Potrebna dokumentacija:

 • Veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list).
 • Originalno potrdilo o davčni številki.
 • Za odprtje osnovnega plačilnega računa – socialni je potrebno predložiti tudi veljavno odločbo centra za socialno delo, iz katere izhaja pravica do prejemanja varstvenega dodatka in/ali denarne socialne pomoči.
 • Izkaznica prosilca za mednarodno zaščito (azil) z naslovom o začasnem prebivališču - če obstaja.
 • Potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču - če gre za tujca, ki biva v RS.
 • Dovoljenje za začasno prebivanje z naslovom o začasnem prebivališču - če gre za tujca, ki biva v RS.

Denarna sredstva so zajamčena skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (ZSJV).

Splošni pogoji >

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo