Dopolnitev Splošnih pogojev za uporabo sistema spletnega in mobilnega bančništva za potrošnike

S 15. septembrom 2021 se spreminjajo Splošni pogoji za uporabo sistema spletnega in mobilnega bančništva za potrošnike. Splošnim pogojem se v III. poglavju z naslovom Glavne značilnosti sistema spletnega in mobilnega bančništva doda 6. točka, ki se glasi:


Online poslovanje je zaprt spletni portal UniCredit Bank, ki obstoječim uporabnikom Online banke ali Mobilne banke omogoča elektronsko poslovanje na daljavo. V okviru Online poslovanja lahko uporabnik odda naročilo za različne bančne produkte in storitve ter v zaprtem sistemu elektronsko podpisuje pogodbe in drugo bančno dokumentacijo z veljavnim elektronskim podpisom, brez obiska bančne poslovalnice.

 

Spremenjeni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo