Javni razpis za zbiranju zavezujočih ponudb za odplačenodstop Terjatev

UniCredit banka Slovenija, d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Odstopnik), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odplačen odstop Terjatev Odstopnika do Dolžnika – PINOS INVEST, trgovina in storitve, d.o.o. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Zgornje Gameljne 68, 1211 Ljubljana-Šmartno, matična številka: 3400492000 (v nadaljevanju: PINOS INVEST).

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 14.01.2022. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Odstopnika do navedenega dne.

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB S PLAČILOM VARŠČINE PDF 350 kB Download
VZOREC BESEDILA POGODBE O ODPLAČNEM ODSTOPU TERJATVE Z VARŠČINO PDF 100 kB Download
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo