Osebni bančni paket Elitni zdravnik

Paket Elitni zdravnik je zasnovan po merah odgovornega in aktivnega človeka, zato predstavlja pravi recept za učinkovito, fleksibilno in sodobno bančno poslovanje.

Paket Elitni zdravnik
Vključeno
Vodenje transakcijskega računa. DA
Debetna kartica Mastercard World. DA
Limit do 2.000 evrov.3 DA
Dvigi z debetno kartico na vseh bankomatih skupine UniCredit1 in drugih bank v Sloveniji in EMU.2 DA
Zlata VISA ZZS-UniCredit Bank kartica brez članarine, z zavarovanjem na potovanju in 24 urno asistenco (vključuje zdravstveno zavarovanje v tujini za celo družino v skladu s splošnimi pogoji zavarovanja).3 DA
Neomejeno število direktnih bremenitev in trajnih nalogov brez nadomestila.5 DA
Neomejeno število brezplačnih standardnih plačilnih nalogov v spletni banki Online banki in Mobilni banki GO!5 DA
Varnostno SMS sporočilo brez mesečne naročnine za vse kartice. DA
Online banka in Mobilna banka GO! brez stroška enkratne priključnine in stroška mesečnega vzdrževanja.4 DA
Ugodnosti ob najemu kredita: 50% popust pri stroških odobritve. DA
Ugodnosti ob naložbi v investicijske sklade: 50% popust pri vstopnih stroških. DA
Varčevalni račun in varčevalni račun s progresivno obrestno mero online plus.6 DA
Mesečno nadomestilo za paket Elitni zdravnik je 10 EUR.  

Velja z debetno kartico Mastercard v Sloveniji in v skupini UniCredit (Italija, Avstrija, Nemčija, Madžarska, Hrvaška, Srbija, BiH ...).Digitalni paket je na voljo le prek spleta, medtem ko lahko ostale pakete odprete prek spleta ali v poslovni enoti.

Velja z debetno kartico Mastercard v Sloveniji in EU območju, kjer je EUR plačilno sredstvo. Izvzeti so morebitni stroški tuje banke, ki jih lahko zaračuna banka lastnica bankomata.

3 Potrebno je, da uporabnik odda vlogo preko spletne banke ali osebno v poslovni enoti. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, tudi z vpogledom v SISBON, saj so ponujeni bančni produkti kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti uporabnika. Banka odobri produkt glede na kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko banke. Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne odobritev bančnega produkta, če zanj niso izpolnjeni pogoji.

4 Velja za vzdrževanje storitev spletnega in mobilnega bančništva z uporabo m-žetona.

5 Domači plačilni promet v valuti EUR - standardni nalog.

6 Za odprtje Online varčevalnega računa je potreben predhoden podpis pogodbe v poslovni enoti.

Zlata VISA ZZS-UniCredit Bank kartica vam prinaša številne prednosti, saj jo boste lahko uporabljali kot:  
Kartico z odloženim plačilom do 30 dni brez obresti - če mesečno do datuma zapadlosti poravnate celotno porabo na kartici. DA
Kreditno kartico, ki vam omogoča obročno plačilo - če svoje porabe na kartici ne poravnate v 30 dneh oz. do datuma zapadlosti pričnete z uporabo revolving kredita. Obresti se bodo po pretečenih 30 dneh obračunale le na porabljeni znesek z vašo kartico. V trenutku, ko boste porabljeni znesek v celoti poplačali, postane vaša kartica znova običajna plačilna kartica z odloženim plačilom.

 

DA
Za varno nakupovanje na prodajnih mestih in spletu s storitvijo Varnostno SMS sporočilo, s katerim boste obveščeni o transakcijah, opravljenih z vašo kartico in geslom Visa Secure.
DA
Zavarovanje na potovanju - s plačevanjem z Zlata VISA ZZS-UniCredit Bank kartico boste vi in vaša družina brez skrbi. DA
Zavarovanja na potovanju s 24 urno asistenco. DA
V zavarovanje imetnika Zlata VISA kartice in Zlata VISA ZZS-UniCredit Bank kartice je vključeno:  
Nasvet pred in med potovanjem - asistenca. DA
Pomoč na potovanju. DA
Zamuda potovanja (letala, ladje, vlaka). DA
Zamuda prtljage. DA
Nezgodno zavarovanje. DA
Zavarovanje dviga gotovine s kartico VISA na bankomatu. DA
Zavarovanje nakupov. DA
Podaljšana garancija nakupov s kartico VISA. DA
Nujna medicinska pomoč in stroški zdravljenja. DA
Nadomestilo za bolnišnični dan. DA
Izguba, kraja ali poškodba potovalne prtljage in potnega lista. DA

Naročite Zlato Visa ZZS-UniCredit Bank kartico tukaj:

ODDAJ NAROČILO

Naročite osebni bančni paket Elitni zdravnik:

ODDAJ NAROČILO

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo