OBVEŠČANJE IMETNIKOV KARTIC O NADOMESTILIH IN PRIBITKU NA REFERENČNI TEČAJ ECB

V skladu z EU Uredbo 2019/518 je 19. aprila 2021 začela veljati spremenjena evropska uredba o nadomestilih za čezmejna plačila v EU in nadomestilih za pretvorbo valut, ki določa, da morajo banke pri vsaki  kartični transakciji opravljeni na bankomatu, preko spleta ali na fizičnem prodajnem mestu v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP), katerih domača valuta ni evro in se izvaja valutna konverzija, imetnike kartic z brezplačnim SMS sporočilom obvestiti o  razliki med menjalnim tečajem kartične sheme (Mastercard, Visa) in referenčnim menjalnim tečajem Evropske centralne banke (ECB) pri pretvorbi valute evro.

Uredba in obveščanje se torej nanaša le na transakcije v navedenih valutah:

 • hrvaška kuna
 • bolgarski lev
 • češka krona
 • danska krona
 • madžarski forint
 • poljski zlot
 • romunski lev
 • švedska krona
 • islandska krona
 • švicarski frank
 • norveška krona

Države v katerih boste po opravljeni kartični transakciji prejeli SMS obvestilo so torej naslednje: Hrvaška, Bolgarija, Češka, Danska, Madžarska, Poljska, Romunija, Švedska, Islandija, Švica, Lihtenštajn in Norveška.

S pojavom SMS sporočil o pribitku Banka stranki ničesar dodatno ne zaračuna. SMS sporočilo predstavlja le novost transparentnega obveščanja strank. V sporočilu je podana informacija o odstotkovni razliki med menjalnim tečajem, ki ga uporabi Banka (Visa, Mastercard) in menjalnim tečajem ECB. Ker gre za procentualni prikaz razlike med menjalnima tečajema, se odstotek prikaza pribitka dnevno spreminja zaradi dnevnih sprememb tečajev. Pribitek se lahko razlikuje tudi med karticama Mastercard in Visa. Na pribitke ne morete vplivati, saj jih določajo kartične sheme.

Brezplačno sporočilo z informacijo o nadomestilih in pribitkih na referenčni valutni tečaj ECB bo poslano na telefonsko številko, ki jo je imetnik kartice banki posredoval za namen obveščanja o plačilnih transakcijah.

Svoj informativni izračun pribitka na referenčni tečaj ECB si lahko izračunate s pomočjo spletnega kalkulatorja za pretvorbo valut.

Vezano na predstavljeno Uredbo 2019/518 smo Splošne pogoje poslovanja s karticami in varnostnim SMS sporočilom v poglavju VIII. Obveščali, 5. točka, ustrezno dopolnili. Splošni pogoji so veljavni od 19. aprila dalje in so objavljeni na spletni strani www.unicreditbank.si/splosni-pogoji.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo