Sprememba imena ulice, na kateri se nahaja poslovna stavba UniCredit Bank, UniCredit Leasing in UCTAM

Naslov sedeža UniCredit Bank, UniCredit Leasing in UCTAM v Ljubljani je bil 14. julija 2021, na podlagi odloka Mestne občine Ljubljana, iz obstoječega Šmartinska ulica 140 spremenjen v novega, in sicer Ameriška ulica 2.
 
Nov naslov sedeža UniCredit Bank, UniCredit Leasing in UCTAM je tako:
Ameriška ulica 2
SI - 1000 Ljubljana

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo