Kaj morate kot stranka vedeti o direktivi PSD2?

Kaj je direktiva PSD2?

Spremenjen Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki je stopil v veljavo 22. februarja 2018, prinaša tudi Evropsko direktivo o plačilnih storitvah, imenovano PSD2 (Payment Services Directive).


Glavna cilja PSD2 sta predvsem višja stopnja varnosti plačil in zaščite potrošnikov.

Kaj opredeljuje direktiva PSD2?

PSD2 direktiva osvežuje in dopolnjuje že obstoječa zakonodajna pravila o plačilnih storitvah, razširja obseg plačilnih storitev ter njihovih ponudnikov, izboljšuje izmenjavo informacij in uvaja strožje varnostne zahteve za elektronska plačila.

Direktiva PSD2 želi:    

 • izboljšati učinkovitost evropskega plačilnega trga,
 • zagotoviti višjo stopnjo varnosti plačil in zaščite za potrošnike,
 • poenotiti pogoje delovanja za vse ponudnike plačilnih storitev,
 • spodbujati cenovno konkurenčnost z inovacijami različnih ponudnikov.
Kaj direktiva PSD2 pomeni za stranke?

Direktiva PSD2 bo imela največji vpliv na poslovanje bank s prebivalstvom, na področje plačilnega prometa in potrošniških posojil ter na področje digitalnega bančništva. Ker direktiva uvaja strožje varnostne zahteve, predvsem za elektronska plačila, prinaša tudi večjo varnost in zaščito potrošnika pred zlorabami in različnimi goljufijami.  

Direktiva PSD2 namreč uvaja močno avtentikacijo oz. preverjanje pristnosti stranke, ko le-ta dostopa do svojega računa na spletu, ustvarja elektronsko plačilno transakcijo ali opravlja dejavnost preko kanala na daljavo. Ker uvaja strožje varnostne zahteve, potrošniku omogoča varnejše plačevanje.

Kaj je še pomembno vedeti?

Direktiva PSD2 prinaša pomembno novost, to so tretji ponudniki storitev, ki lahko poleg bank in hranilnic vstopajo na trg plačil. Skladno z direktivo in s spoštovanjem istih pravil delovanja, bodo tretji ponudniki lahko ponudili sledeče:

 • storitev zagotavljanja informacij o računih (AIS – Account Information Service) – s soglasjem uporabnika storitev omogoča bankam in tretjim ponudnikom dostop do stanja na računu uporabnika (uporabnik lahko v eni spletni banki dostopa do stanja na računih pri drugih bankah ali ponudnikih);
 • storitev odreditve plačil (PIS – Payment Initiation Service) – s soglasjem uporabnika ta storitev omogoča tretjim ponudnikom (npr. spletnim trgovinam) dostop do odprtih računov uporabnika pri različnih bankah in tudi plačilo nakupov iz teh računov;
 • potrditev razpoložljivosti sredstev – (FCS – Funds Check Service) s soglasjem uporabnika storitev omogoča, da banka tretjemu ponudniku potrdi razpoložljivo stanje na računu uporabnika, ki je potreben za izvršitev spletne plačilne transakcije.
Kdo so tretji ponudniki plačilnih storitev?

Tretji ponudniki storitev so registrirani ponudniki plačilnih storitev, ki so pridobili ustrezno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje novih plačilnih storitev (storitev zagotavljanja informacij o računih ali storitev odreditve plačil).

Ti ponudniki lahko do uporabnikovega računa dostopajo le s predhodnim izrecnim soglasjem uporabnika o uporabi podatkov. Med novimi, tretjimi ponudniki plačilnih storitev se bodo tako kot vmesni člen med lastnikom računa in ponudnikom plačilnih storitev, ki ta račun vodi, lahko pojavili novi akterji na trgu, npr. zavarovalnice, telekomunikacijska in različna finančno-tehnološka podjetja, ki ponujajo varno, hitro in brezskrbno izkušnjo v svetu finančnih transakcij.

Kaj PSD2 pomeni za stranke UniCredit Bank?

PSD2 prinaša nekatere spremembe pri uporabi elektronskega bančništva, z namenom zagotovitve večje varnosti elektronskih plačil in zaščite pred morebitnimi zlorabami ali goljufijami.

Spremembe pri podpisovanju nalogov v Online banki
 

 
 • S fizičnim žetonom

Pri podpisovanju nalogov s fizičnim žetonom je po novem potreben vnos dodatne avtentikacijske kode.

 

 • Z mobilnim žetonom

HITRIM PODPISOM lahko podpišete nalog v Online banki preko potisnega sporočila, ki ga prejmete v Mobilno banko GO!. Tam pregledate in potrdite nalog. 

 

S podpisom z MOBILNIM ŽETONOM lahko podpišete nalog v Online banki s prepisom vsote naloga in IBAN številke, ki jo kreira Online banka.

 

 

Zaznava spremenjenih mobilnih naprav v Mobilni banki

Če imate na telefonu nameščeno neuradno programsko opremo, se v Mobilni banki izpiše opozorilo glede tveganja, ki ga predstavlja tako nameščena programska oprema.

Spremembe pri podpisovanju nalogov v BusinessNet
 
 • S fizičnim žetonom

Pri podpisovanju nalogov s fizičnim žetonom je po novem potreben vnos dodatne avtentikacijske kode.

 

 • Z mobilnim žetonom

 

HITRIM PODPISOM lahko podpišete nalog v BusinessNet preko potisnega sporočila, ki ga prejmete v Mobilno banko PRO!. Tam pregledate in potrdite nalog.

 

S podpisom z MOBILNIM ŽETONOM lahko podpišete nalog v BusinessNet s prepisom vsote naloga in IBAN številke, ki jo kreira BusinessNet.

 

 

Zaznava spremenjenih mobilnih naprav v Mobilni banki

Če imate na telefonu nameščeno neuradno programsko opremo, se v Mobilni banki izpiše opozorilo glede tveganja, ki ga predstavlja tako nameščena programska oprema.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo