Odlog plačila

kredita

ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA JE POTEKEL 26.02.2021.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

SKLADNO Z ZAKONOM ZIUPOPDVE JE ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA ŽE POTEKEL DNE 26.02.2021.

Zdravje in dobro počutje zaposlenih in strank ostajata ključni prioriteti UniCredit Bank

 

V skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS 203/2020 dne 30. 12. 2020), se kreditojemalcem omogoča odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

ZIUPOPDVE določa, da banka pravnim in fizičnim osebam, ki so bile prizadete zaradi razglasitve drugega vala epidemije COVID-19 in bodo izpolnjevale z zakonom določene pogoje, odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje do devet mesecev v skladu z določbami zakona, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo.1

V devetmesečno obdobje odloga obveznosti po posamezni kreditni pogodbi se šteje tudi odlog, ki ga je banka kreditojemalcu že odobrila po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) in Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE), kar pomeni, da v primeru, da je bil kreditojemalcu v okviru  interventnih ukrepov odloga plačila obveznosti po posamezni kreditni  pogodbi že odobren odlog plačila kreditnih obveznosti, ki skupaj dosega ali presega devet mesecev, dodatni odlog obveznosti po ZIUPOPDVE za to kreditno pogodbo ni več mogoč.

V primeru kakršnih koli dodatnih informacij se lahko obrnete na svojega svetovalca oziroma na klicni center, ki vam je na voljo na brezplačni telefonski številki 080 88 00, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro ter ob sobotah med 8. in 14. uro.

Skupina UniCredit bo še naprej aktivno spremljala razmere, vselej delovala v najboljšem interesu vseh vpletenih in se ravnala po načelu: Naredi, kar je prav!

 

1  Druga epidemija bolezni SARS-CoV-2 je bila v Republiki Sloveniji razglašena dne 19. 10. 2020 skladno z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/2020)

Pogosta vprašanja

Do kdaj lahko oddam vlogo za odlog plačila?
Ali moram vlogo oddati osebno v poslovalnici?
Ali lahko zaprosim za odlog obveznosti, ki so že zapadle v plačilo, vendar jih nisem poravnal?
Kam se lahko obrnem za dodatne informacije?
Kaj se zgodi v primeru, da odlog plačila ne bo odobren?
Kaj se zgodi z že plačanimi obroki kredita?
Imam sklenjeno življenjsko zavarovanje. Ali sem zavarovan za primer brezposelnosti zaradi virusa COVID-19? Kaj pa če zaradi virusa COVID-19 postanem začasno ali trajno popolno delovno nezmožen?
Ali lahko zaprosim za odlog kreditnih obveznosti na katerih imam že odobren odlog plačila kreditnih obveznosti po prvem zakonu (ZIUOPOK) ali drugem zakonu (ZIUOPDVE)?
Ali lahko zaprosim za odlog obveznosti po ZIUPOPDVE v kolikor sem že imel odobren odlog plačila kreditnih obveznosti po prvem zakonu (ZIUOPOK) ali drugem zakonu (ZIUOPDVE) in se je le-ta že iztekel?
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo