Odlog plačila kredita

do 12 mesecev

Odlog plačila kredita

  • Rok za oddajo zahtevka potekel dne 15. 11. 2020.

Zakon o interventem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

Skladno z zakonom ZIUOPOK je rok za oddajo zahtevka potekel dne 15. 11. 2020.

Zdravje in dobro počutje zaposlenih in strank ostajata ključni prioriteti UniCredit Bank

V skladu s sprejetim Zakonom o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev (v nadaljevanju: ZIUOPOK), objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS 36/2020) dne 28. 3. 2020, se kreditojemalcem omogoča odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

ZIUOPOK določa, da banka pravnim in fizičnim osebam, ki so bile prizadete zaradi razglasitve epidemije COVID-19 in bodo izpolnjevale z zakonom določene pogoje, odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje do 12 mesecev v skladu z določbami zakona, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo.1

Kreditojemalci imajo možnost podati vlogo za odlog plačila obveznosti vse do izteka 6 mesecev po preklicu epidemije virusa.

Za zagotavljanje tako vaše varnosti kot varnosti zaposlenih si prizadevamo, da obisk banke v tem postopku ne bi bil potreben, zato vam v UniCredit Banka Slovenija d.d. omogočamo elektronsko oddajo vlog in dokumentacije za odobritev odloga plačila preko temu namenjenega e-Portala za prebivalstvo

Poudarjamo, da ni potrebe po hitenju z oddajanjem vlog, saj je banka dolžna obravnavati vsako prejeto vlogo in odobriti odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe ob izpolnjenih pogojih skladno z določili ZIUOPOK.

V primeru kakršnih koli dodatnih informacij se lahko obrnete na svojega svetovalca oziroma na klicni center, ki vam je na voljo na brezplačni telefonski številki 080 88 00, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro ter v soboto med 8. in 14. uro.

Skupina UniCredit bo še naprej aktivno spremljala razmere, vselej delovala v najboljšem interesu vseh vpletenih in se ravnala po načelu: Naredi, kar je prav!

 

Epidemija bolezni SARS-CoV-2 je bila v Republiki Sloveniji razglašena dne 12.03.2020 ob 18:00 skladno z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

 

Pogosta vprašanja

Do kdaj lahko oddam vlogo za odlog plačila? Ali moram pohiteti?
Ali moram vlogo oddati osebno v poslovalnici?
Ali lahko zaprosim za odlog obveznosti, ki so že zapadle v plačilo, vendar jih nisem poravnal?
Kam se lahko obrnem za dodatne informacije?
Kaj se zgodi v primeru, da odlog plačila ne bo odobren?
Kaj se zgodi z že plačanimi obroki kredita?
Imam sklenjeno življenjsko zavarovanje. Ali sem zavarovan za primer brezposelnosti zaradi virusa COVID-19? Kaj pa če zaradi virusa COVID-19 postanem začasno ali trajno popolno delovno nezmožen?
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo