Krovni sklad Amundi Funds

Družba z najdaljšo tradicijo na področju vzajemnih skladov, ki je na voljo v Sloveniji. Podsklade krovnega sklada Amundi Funds upravlja družba Amundi Luxembourg.

Prikaz dnevne vrednosti enot premoženja (VEP) in gibanje preteklih donosnosti posameznih skladov:

O družbi Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg S.A. je globalna družba za upravljanje, ki je nastala leta 2010. Julija 2017 je prevzela Pioneer družbo za upravljanje, s tretjim najstarejšim skladom na svetu Pioneer Fund, ustanovljen leta 1928. Amundi je prisoten v 37 državah ter zaposluje prek 5.000 ljudi od tega več kot 1.000 strokovno usposobljenih specialistov na področju analitike in upravljanja naložb. Amundi upravlja preko 1.426 milijard eurov, in je največja družba za upravljanje v Evropi ter ena največjih in renomiranih družb za upravljanje na svetu. Ponosni smo, da so njihove izkušnje na voljo tudi v Sloveniji.

Želim se pogovoriti o naložbi Želim na posvet

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo