Pravi recept za

sodobno bančno poslovanje.

Ponudba za člane Zdravniške zbornice Slovenije

 • Ugodnosti za zdravnike in zobozdravnike

 • Ugodnosti za člane ZZS z zasebno prakso

Več o ponudbi ZZS

Ekskluzivno za člane ZZS

Paket Elitni zdravnik

Storitve za vsakodnevno bančno poslovanje.

Zlata VISA kartica

Z vključenim brezplačnim zavarovanjem na potovanju.

Paket Platinum

Nabor storitev za zdravnike z zasebno prakso.

Ugodno financiranje in varčevanje

Krediti za fizične osebe, financiranje zasebnikov z lastno prakso, depoziti in naložbeni produkti.

Posebna ponudba za člane ZZS

Osebni bančni paket Elitni zdravnik

Paket Elitni zdravnik je zasnovan ekskluzivno za člane ZZS in vsebuje napredne bančne storitve ter ugodnosti ob najemu kredita in naložbah v investicijske sklade.

 

Paket vsebuje:

 • Debetna kartica Mastercard World
 • Zlata kreditna kartica Visa z zavarovanjem na potovanju in 24 urno asistenco
 • Limit do 2.000 EUR
 • Brezplačni dvig z debetno kartico na vseh bankomatih skupine UniCredit in drugih bank v Sloveniji in EMU
 • Online banka in Mobilna banka GO!
 • Neomejeno število direktnih obremenitev in trajnih nalogov brez nadomestila

Več o paketu Elitni zdravnik preberite tukaj.

 

 

Zlata kreditna VISA kartica

Zlata VISA ZZS-UniCredit Bank je kreditna kartica, ki je članom ZZS v okviru bančnega paketa Elitni zdravnik na voljo brezplačno.

 

 

 • Brezplačno zavarovanje na potovanju s 24-urno asistenco
 • Enostavno in fleksibilno poplačilo obveznosti
 • Možnost odloženega plačila in obročnega odplačila
 • Varno nakupovanje z Visa Secure in varnostnim SMS sporočilom
 • Več o Visa asistenci preberite tukaj.

   

 

Posebna ponudba kreditov

Članom ZZS nudimo stanovanjske in potrošniške kredite po nižjih obrestnih merah v primerjavi z redno ponudbo.

 

Potrošniški gotovinski kredit do 40.000 EUR z odplačilno dobo do 7 let

 • Za 0,70 odstotne točke nižja fiksna obrestna mera za potrošniške kredite v primerjavi z redno ponudbo
 • 50 % popust na stroške odobritve

 

Stanovanjski kredit z odplačilno dobo do 30 let, tudi s fiksno obrestno mero

 • Za 0,70 odstotne točke nižja fiksna obrestna mera za stanovanjske kredite v primerjavi z redno ponudbo
 • 50 % popust na stroške odobritve 

 

Preverite informativni izračun za stanovanjske kredite:       INFORMATIVNI IZRAČUN

Preverite informativni izračun za potrošniške kredite:      INFORMATIVNI IZRAČUN

Izkoristite posebno ugodno ponudbo stanovanjskega kredita s fiksno obrestno mero.

Za 0,70 odstotnih točk nižja obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo kreditov v UniCredit Bank

50 % popust pri stroških odobritve kredita 

Znižana mesečna anuiteta kredita za znesek

33,30 EUR

Manj plačanih obresti v celotni dobi odplačila kredita v višini

7.990,88 EUR

Izračun je informativne narave in prikazuje prihranek pri mesečni anuiteti kredita v višini 481,21 EUR in prihranek pri plačanih obrestih  v 20 letni odplačilni dobi kredita  in sicer za stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero v znesku 100.000 EUR, zavarovan z zastavno pravico na nepremičnini, upoštevajoč znižano obrestno mero za 0,70 odstotnih točk v primerjavi z redno ponudbo kreditov v UniCredit Banka Slovenija d.d. in 50 % popust pri stroških odobritve kredita.  Efektivna obrestna mera (EOM) v informativnem izračunu znaša 1,60 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli pogoj kredita, ki je kot predpostavka upoštevan v izračunu. V izračun EOM so poleg obresti za fiksno letno obrestno mero v višini 1,45 % vključeni tudi stroški odobritve kredita v znesku 350 EUR, mesečni stroški vodenja TRR v znesku 1,99 EUR in enkratni strošek cenitve zastavljene nepremičnine (stanovanje) v znesku 250 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga plača kreditojemalec, znaša 116.569,77 EUR. Informativni izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan 21. 09. 2021 ob predpostavki, da bo kredit črpan zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

 

Ponudba velja izključno za člane ZZS, ki so že obstoječe stranke ali bodo postali stranke UniCredit Bank in že imajo oz. bodo odprli transakcijski račun pri UniCredit Bank in nanj prenesli plačo. Ponudba za obstoječe stranke, ki so člani ZZS, velja le za novo sklenjene posle.

 

To sporočilo je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

Ponudba velja do 31. 12. 2021 oz. do preklica.

Informativni izračun mesečnega obroka stanovanjskega kredita lahko naredite tukaj.

INFORMATIVNI IZRAČUN

Vas zanima ponudba za člane ZZS?

ZANIMA ME

Poslovni Paket Platinum

S poslovnim paketom Platinum boste razbremenili poslovanje vaše zasebne prakse ter prihranili čas in denar.

 

 

 

Paket vsebuje:

 • Odprtje računa
 • Poslovna debetna kartica Mastercard
 • Spletna in mobilna banka ali Ebank 
 • Elektronske plačilne naloge (MT101) med računi različnih strank pri UniCredit
 • Brez provizije za prilive na poslovni račun, za dvige in pologe bankovcev na bančnem okencu ter za pologe bankovcev v dnevno-nočnem trezorju
 • 3 mesece brezplačni najem POS terminala za sprejem plačilnih kartic vaših strank na prodajnem mestu
 • Ugodno financiranje

Več o paketu Platinum preberite tukaj.

 

Posebna ponudba financiranja

Članom ZZS z zasebno prakso nudimo različne oblike financiranja pod ugodnejšimi pogoji v primerjavi z redno ponudbo.

 

Limit na poslovnem računu z ročnostjo 12 mesecev

 • Za 1,60 odstotne točke nižja fiksna obrestna mera za limite na poslovnem računu v primerjavi z redno ponudbo
 • 50 % popust na stroške odobritve

 
Kratkoročni revolving kredit z ročnostjo 12 mesecev

 • Za 1,60 odstotne točke nižja variabilna obrestna mera za kratkoročne revolving kredite v primerjavi z redno ponudbo
 • 50 % popust na stroške odobritve

 
Kredit za obratna sredstva z odplačilno dobo do 24 mesecev

 • Za 1,60 odstotne točke nižja variabilna obrestna mera za kratkoročne kredite za obratna sredstva v primerjavi z redno ponudbo
 • 50 % popust na stroške odobritve

 
Dolgoročni investicijski kredit  z odplačilno dobo do 84 mesecev
 

 • Za 0,60 odstotne točke nižja variabilna obrestna mera za dolgoročne investicijske kredite v primerjavi z redno ponudbo
 • 50 % popust na stroške odobritve

Vas zanima ponudba za člane ZZS?

ZANIMA ME

Ugodnosti pri naložbenih produktih

Vzajemni skladi

100 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v vzajemne sklade do konca oktobra 2021.

Naložbene košarice

100 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v naložbene košarice do konca oktobra 2021.

Naložbeni portfelji

100 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v naložbene portfelje do konca oktobra 2021.

Obvestilo

Investicijske sklade Amundi Funds upravlja družba Amundi Luxembourg S.A, članica skupine Amundi. Trženje, distribucijo in vplačila v sklade omenjenih družb opravlja UniCredit Banka Slovenija d.d.

Investicijski skladi niso bančni produkt in niso zaščiteni z nobenim zakonsko ali drugače urejenim sistemom jamstva za vloge oziroma s katerokoli drugo vrsto zavarovanja. Posledično je investiranje v investicijske sklade tvegano. Zaradi gibanj tečajev finančnih instrumentov obstaja možnost, da vlagatelj v naložbenem obdobju ne dobi povrnjenih vseh sredstev, vloženih v investicijski sklad. Dodatno, nalože v finančne instrumente v tuji valuti lahko nihajo tudi zaradi nihanj menjalnega deviznega tečaja. Realizirani pretekli donosi niso zanesljivo zagotovilo za donose v prihodnosti. Katera koli družba Amundi in / ali UniCredit ne jamči za donosnost naložbe v investicijske sklade.

Tekoči podatki o gibanju vrednosti točke posameznega investicijskega sklada so objavljeni v lokalnem dnevnem časopisu Dnevnik in na spletnih straneh https://www.unicreditbank.si/si/prebivalstvo/vzajemni-skladi-pioneer-luxembourg.html ter https://www.vzajemci.com/.

Prospekt krovnega investicijskega sklada z vključenimi pravili upravljanja, Dodatek k prospektu krovnega investicijskega sklada za vlagatelje v Republiki Slovenij, Dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje (KIID), zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada ter druga periodična poročila so vlagateljem dostopni na spletnem naslovu www.unicreditbank.si, brezplačni tiskani izvodi omenjenih dokumentov pa so vlagateljem na voljo tudi v poslovnih enotah UniCredit Banka Slovenija d.d. Vsi ti dokumenti so na voljo v angleščini, Dodatek k prospektu krovnega investicijskega sklada za vlagatelje v Republiki Slovenij in Dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje (KIID) pa tudi v slovenščini. Vstopna provizija je odvisna od posameznega sklada in znaša do 3,5 % vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija znaša na letnem nivoju največ 1,8 %.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo